среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja ogrodzenie z Winylu na plot i furtę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi wypadkami.

Konstrukcja plot z plastiku na plot i furtę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na budowę ani informowania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne wypadki.

Plotki plastikowe na plot i furtę sztachetowa nie przewyższające wielkości 2,2 m umieszczane miedzy dwoma sąsiednimi działkami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenie plastykowe na plot i furtę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego montażu i planowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych a także jeżeli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do budowy plot z Winylu na plot i bramkę ze sztachetek wymagane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy planowane plotki z PCV na plot i bramę ze sztachetek jest niezgodne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W sytuacji gdy proponowane plotki Winylowe na plot i furtę ze sztachetprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий